Racegrupper

​Vasa skidklubb har två tävlingsgrupper för juniorerna: Smile-gruppen för barn upp till 12 år och Audi-gruppen för 13-åringar och uppåt. Barnen i Smile-gruppen tränar banåkning. Deltagande i träningsläger och tävlingar enligt familjens valda principer (är ej obligatoriskt). Audi-gruppens åkarna tränar, är på träningsläger och tävlar aktivt på nationell nivå. Äldre åkarna från 16 och uppåt satsar antingen vidare på en toppkarriär eller kan rikta in sej mera på en hobbyverksamhet via Masters-gruppen. Vasa skidklubbs FIS-och Världscupåkare tränar med nationella team eller landslaget. Nedan en kort beskrivning om de olika gruppernas verksamhet:

 

Sm​ile-gruppen

 • 7-12 åringar
 • tränar banåkning och tävlar 
 • ledda träningar 2-3 gånger i veckan på vintersäsongen
 • ledda träningar 1-2 gånger på höstsäsongen
 • får delta i träningsläger 
 • får delta i tävlingar på lokal, områdes eller nationell nivå.​

 

Verksamheten i Smile-gruppen finansieras med talkoarbete, eller, om vårdnadshavarna inte har möjlighet att delta i talko (Öjbergets café), med en träningsavgift. Tilläggsuppgifter: Johan Forth tfn 050 522 4566

 

Audi-gruppen

 • 13-16 åringar
 • tränar banåkning och tävlar 
 • ledda träningar 3-4 gånger i veckan under perioden juli-april
 • ledda träningar 2-3 gånger på höstsäsongen
 • deltar på träningsläger
 • kan även tillhöra någon nationell träningsgrupp 
 • tävlar antingen i den nationella Audi-serien eller i Mellersta Finlands Cup. 

 

Verksamheten i Racegrupperna finansieras med talkoarbete, eller, om vårdnadshavarna inte har möjlighet att delta i talko (Öjbergets cafeteria), med en träningsavgift. Tilläggsuppgifter: Johan Forth tfn 050 522 4566

 

Masters-åkare

 • 16 åring och uppåt
 • före detta aktivåkare, som vill fortsätta med ban åkning
 • tränar enligt egna tidsresurser
 • en del tävlar, andra endast tränar​

 

Master egna sidor:​​ Öppna Här

 

FIS- och Vä​​rldscupåkare

 • tränar för en toppkarriär 
 • professionellt inriktad träning
 • tävlar antingen i FIS- tävlingar, Europacupen eller Världscupen​